top of page

Reglement GoCharity 2017

 

Regler for løbet.
Der vil på dagen blive instrueret i de almindelige regler for kørsel hos Vandel Gokart, samt enkelte særlige regler for arrangementet.


Særlige regler til information på forhånd
Der opdeles og er blevet tilmeldt i to klasser, AM og PRO. Det er ikke tilladt at have kørere med gyldig DASU licens på AM-hold. Har man fået tilmeldt sig AM-klassen og har kørere med licens bedes i oplyse dette til Vandel Gokart, så vi kan omregistrere jer til PRO-klassen.

 

Safetycar
Ved uheld eller vejrskift (Skift fra tørvejrskart til regnvejrskart og omvendt) anvendes safetycar. Safetycar kører udfra pitudgang og det røde lys tændes ved startmål på langsiden, Karts samles fra den førende kart. Der må ikke overhales under safetycarperiode. Det er tilladt at gøre brug at pitstop. Der vinkes med det grønne flag i midtersektionen for at gøre opmærksom på at safetyrcar kører ind på næste omgang. Løbet gives frit igen når det røde lys igen slukkes på startmål langsiden. Overhales der under safetycar og inden det røde lys er slukket straffes man med xx sekunder

 

Qualify

Der køres en indledende qualify på 7 minutter inden Le Mans start kl. 09.00. Køreren som kører qualify skal også starte i karten når løbet starter.

 

Pitstop

PRO hold skal afholde min. 6 pit stop, AM hold skal afholde min. 12 pit stop. Ud af de pålagte pit stop skal der tankes ved 3 stop. Under pit stop for tankning, er der 2 gange 3 kilometer på spinningcykel og 1 gang hjuleskift/tankning på pitstopssimulator, inden karten må forlade pitten igen. Der instrueres præcist på dagen for hvordan dette pit stop afholdes. Det er tilladt at bruge samme person på cyklen flere gange, dog skal han/hun være deltager på holdet. Pit stop runde for tankning annonceres af speaker og skal herefter foretages inden for én time.

 

Pitten vil være åben for cykling og pitstopsimulator i følgende tidsintervaller:

11.30 – 12.30

14.30 – 15.30

17.30 – 18.30


Både PRO og AM hold kører med vægtudligning, og der vejes op til 90 kilo. Det er holdets eget ansvar at hver kører har sine respektive vægte med, før han/hun forlader pitten. Alle kørere bliver registreret ved indvejning, med deres vægte. Der foretages stikprøver under løbet for overholdelse af vægtudligningen. Falder man for undervægt, diskvalificeres holdet for løbets resultat. Vægte må forblive i karten ved kørerskift og reduceres eller forøges for den nye kører, her vil en fornuftig strategi i forhold til kørernes vægt være en god forhåndsopgave for holdleder.


Mødetid
Briefing for PRO hold foregår kl. 07.30 på dagen, og for AM hold kl. 08.00. Kørere til holdet må gerne ankomme senere på dagen. Her er det holdkaptajnens ansvar at de nyankomne bliver instrueret for overholdelse af reglerne.

 

Kørerregistrering

Vedhæftede køreregistrering skal udfyldes og medbringes ved ankomst af de første deltagere på dagen. På kørerregistreringen er det hver enkelt kørers navn, fødselsdato og egen underskrift der skal påføres.

 

Forplejning
Det er muligt at bestille forplejning, når vi kommer arrangementet nærmere. Der vil blive udsendt reminder for tilmelding til forplejning.
I 2016 blev løbet afviklet i en meget behagelig og fælles ånd, hvor alle mødte hinanden på samme niveau, på trods af kompetenceforskelle inden for motorsport. Folkene bag løbet håber på at vi kan opnå den samme atmosfære ved årets løb. Lad os afvikle et super spændende motorløb, for den bedste sag, med hjertet på det rette sted.


Vi glæder os meget til at se jer alle, og få en forrygende dag sammen med jer.


De bedste hilsner fra arrangørerne.

 

 

Find vej til banen her

 

bottom of page